Alapítvány

Alapítvány


A Magyar Zenei Kulturális Alapítványt 2013-ban Lovay László előadóművész, zeneszerző hozta létre azzal a céllal, hogy a kultúra, művészet és zene területén olyan hazai, illetve nemzetközi programokat támogasson anyagi és szellemi erőforrásokkal, amelyekben a résztvevők közművelődési és kulturális területen fejtik ki tevékenységüket.


Az Alapító okirat szerint, céljaink a következők:


 • A magyar zene és a magyar kultúra széles körű megismertetése, és hagyományainak ápolása
 • Műfaji kötöttségektől függetlenül bármely művészi és kulturális kezdeményezés népszerűsítése és támogatása
 • Tradicionális értékek megóvása, a művészeti és kulturális örökség kutatása, ápolása
 • A kortárs magyar művészet képviselőinek bemutatása és népszerűsítése
 • Művészeti és kulturális nevelés, oktatás, képességfejlesztés, tehetséggondozás
 • Kapcsolatépítés a határon inneni és túli magyarság valamint nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális és művészeti életének szereplői között
 • Bemutatkozási, fellépési lehetőség biztosítása a kulturális élet szereplői részére
 • Ösztöndíj programok létrehozása és működtetése
 • Művészeti képzések, táborok, kiállítások szervezése
 • Hagyományőrző programok szervezése
 • A múlt hagyományainak felkutatása, a kutatási eredmények széles körű megismertetése, publikációjának elősegítése
 • Tehetséges fiatal művészek felkutatása, ilyen tárgyú versenyek szervezése, pályájuk segítése
 • Tehetséggondozás, ösztöndíj programok kidolgozása és működtetése
 • Nemzetközi találkozók, koncertek, fesztiválok és egyéb bemutatkozási lehetőségek szervezése a világ magyarságának képviselői részére
 • Televíziós, rádiós szereplések, koncertek és más előadások szervezése és lebonyolítása határokon belül és túl egyaránt
 • Televíziós, rádiós és filmművészeti alkotások létrehozása, ilyenekben való közreműködés.